Hizmetlerimiz

Bireysel Sigortalar

Oto-Araç
 • KaskoDetaylar için tıklayın
 • Yol yardımDetaylar için tıklayın
 • Zorunlu trafikDetaylar için tıklayın
Konut
 • DASKDetaylar için tıklayın
 • Konut paketDetaylar için tıklayın
Sağlık sigortası
 • Kritik hastalıklarDetaylar için tıklayın
 • Sadece yatarak tedaviDetaylar için tıklayın
 • Ayakta ve yatarak tedaviDetaylar için tıklayın
 • Tamamlayıcı sağlıkDetaylar için tıklayın
 • Yurtdışı seyahat sağlıkDetaylar için tıklayın
Hayat ve kaza poliçeleri
 • Ferdi kaza Detaylar için tıklayın
 • Uzun süreli azalan bakiyeliDetaylar için tıklayın
 • Uzun süreli hayat sabit bakiyeliDetaylar için tıklayın
 • Yıllık hayatDetaylar için tıklayın
 • Prim İadeli Hayat SigortasıDetaylar için tıklayın
Mesleki sorumluluk
 • Avukat Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Yeminli Mali Müşavir Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • İş Güvenliği Uzmanları Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Marka Vekilliği Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Patent Vekilliği Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Mimar / Mühendis Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
 • Veteriner Hekim Mesleki Sorumluluk Detaylar için tıklayın
Tekne- Yat
 • Özel Yat SigortasıDetaylar için tıklayın
 • Charter Tekne SigortasıDetaylar için tıklayın

Ticari Sigortalar

İşyeri - Yangın
 • Klasik yangın-işyeri paketDetaylar için tıklayın
 • Yangın abonmanDetaylar için tıklayın
 • Yangın poliçesine bağlı kâr kaybı Detaylar için tıklayın
Oto-Araç
 • Trafik, filo trafikDetaylar için tıklayın
 • Stop LossDetaylar için tıklayın
 • Excess mali mesuliyetDetaylar için tıklayın
 • Araç parkı, yangın ve ekleri sigortasıDetaylar için tıklayın
Mühendislik
 • Makine kırılmasıDetaylar için tıklayın
 • MK bağlı kar kaybıDetaylar için tıklayın
 • MK bağlı ürün bozulmasıDetaylar için tıklayın
 • Makine kırılması + geniş kasko Detaylar için tıklayın
 • Elektronik Cihaz Detaylar için tıklayın
 • EC bağlı kar kaybıDetaylar için tıklayın
Nakliyat
 • Yurt içi – Yurtdışı – transit, süre bazlıDetaylar için tıklayın
 • Projeye bazlıDetaylar için tıklayın
Sorumluluk poliçeleri
 • İşveren Sorumluluk Detaylar için tıklayın
 • 3.Şahıs Sorumluluk Detaylar için tıklayın
 • Ürün Sorumluluk – ürün geri çağırmaDetaylar için tıklayın
 • Mesleki sorumluluk-proje/ürün/montajDetaylar için tıklayın
 • Sağlık Kurumları (Hastane-Poliklinik-Tıp Merkezi) Mesleki Sorumluluk Detaylar için tıklayın
 • Tıbbi Labaratuar Mesleki SorumlulukDetaylar için tıklayın
Grup Sağlık- Hayat- Kaza poliçeleri
 • Grup sağlıkDetaylar için tıklayın
 • Grup hayatDetaylar için tıklayın
 • Grup ferdi kazaDetaylar için tıklayın
Kredi Sigortaları
 • Kredi sigortası – İhracat Kredi SigortasıDetaylar için tıklayın
 • Borç Ödeme SigortasıDetaylar için tıklayın
 • Tek Risk SigortasıDetaylar için tıklayın
 • SiberriskDetaylar için tıklayın